Проекти
Детска Градина „Буратино“ участва в следните проекти:

 „ПМС 129“- ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

 

ТОПЛО МЛЯКО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

БЕЗПЛАТЕН ПЛОД В ДЕТСКАТА ГРАДИНА – ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ