Поименен състав

Ваня Йорданова          –       член     –         представител на финансиращ орган

Ралица Светозарова   –       член     –          представител на родителите

Румяна Живкова          – председател  –   представител на родителите

Стефан Стефанов          –    секретар