Златна есен

Златна есен позлати земята,

давайте да хвърляме листата.

Да играем и лудеем,

да се веселим и пеем.

 Скоро  сняг ще ги покрий

няма да ги видим ний.