Седмица на бащата

В седмицата на бащата

Татко засади дръвче.

Ще го пазим ние с все сърце.

Ще поливаме обилно –

Да расте дръвчето силно,

Че зелените му листи

въздухът  ни ще се прочистят-

тука в детската градина,

дето с всеки ден растем.