В тая утрин рано

В тая утрин рано

Мене още ми се спи,

А пък татко иска да ме ободри:

Приказка вълшебна

 в детската градина ни прочете

и на бързо се изнесе,

а пък дракона остана с мен

та през целия ни ден.