Сурва, сурва весела година

Днес проведохме новогодишен обичай, за да измолим успешна Нова година.

Със  

 

       Сурва, сурва весела година,
              догодина до амина.
              Златен клас на нива,
              червена ябълка в градина,
              пълна къща със коприна,
              сурва, сурва весела година догодина, до амина

 

сурвакахме всяка гърбина по улици и в магазини,

в библиотека и при кмета